Het 12 Provincieproject

Het 12 Provincieproject

Als muzikale verbinder maakt Martin Fondse de connectie tussen mens en omgeving met muziek als verbindende factor. Daarvoor heeft Martin als Componist des Vaderlands het 12 Provincieproject opgezet: een muzikale ontdekkingstocht door Nederland met ontmoetingen in iedere provincie. In de twee jaar dat Martin de titel Componist des Vaderlands draagt wil hij verder kijken dan zijn eigen muzikale bubbel en onderzoeken hoe het in ons land met het muziekleven gesteld is.  

Het 12 Provincieproject is opgedeeld in vier clusters: noord, zuid, west, en midden Nederland. Het noorden en zuiden van het land zijn in 2022 aan bod gekomen in samenwerking met City Proms, CoMa Maastricht, November Music Orkest de Ereprijs, en Fontys Conservatorium. In Friesland, Groningen en Drenthe stond het thema ‘amateurs’ centraal. En in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland gingen de ontmoetingen over hedendaagse muziek. Bekijk hier een compilatie van het optreden tijdens City Proms in Leeuwarden.

Faces of Water  

In de eerste helft van 2023 komt het westen van Nederland (Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) aan bod met het thema jazz waarin nieuw werk van Martin gepresenteerd wordt: de muzikale suite Faces of Water. Het drieluik neemt telkens een ander aspect van water onder de loep. Partners in dit project zijn: Zeeland Jazz, D-Sound Dordrecht, Gemeente Goeree-Overflakkee en Wonderfeel. Voor het eerste deel van Faces of Water is er een documentaire gemaakt door D-Sound die in september in première gaat. In de film onderzoekt Martin samen met waterwetenschapper Martine van den Heuvel-Greve en filmmaker Udo Prinsen hoe water gebruikt kan worden als inspiratie voor muziek en film.  

Tijdens het ZeelandJazz Festival brengt Martin het tweede deel van Faces of Water genaamd Forces of Water samen met het ZeelandJazz Festival Orkest. Het muziekstuk is een eerbetoon aan de geschiedenis van Zeeland en de overstroming van 1953. Maar het is ook een ode aan de veerkracht van de menselijke geest en de kracht van solidariteit in tijden van rampspoed. Tijdens het festival Wonderfeel wordt het derde en laatste deel van Faces of Water ten gehore gebracht: Future of water. Het muziekstuk wordt gecomponeerd voor een klassiek ensemble en (vrouwen)koor. Waterveiligheid staat centraal, net als het veranderende klimaat dat leidt tot extremen in wateroverlast en droogte.  

Wereldmuziek  

Midden Nederland (Flevoland, Overijssel en Utrecht) komt als laatste aan de buurt in het 12 provincieproject van de Componist des Vaderlands, hier ligt de focus op muziek uit alle hoeken van de wereld. Martin zal een eigen ensemble samenstellen van musici met verschillende culturele achtergronden en niet-Westerse instrumenten. Met dit werk zal Martin verschillende AZC’s bezoeken om daar concerten te geven samen met musici uit de AZC’s. Partners zijn Sound of Change, Buitenkunst en nog nader te bepalen andere partners.