« Alle artikelen

micha Hamel

Op maandag 7 maart vond de presentatie plaats van het boek “Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw” van Micha Hamel.

Het boek “Speelruimte voor klassieke muziek in de 21e eeuw” is verschenen waarin componist en dichter Micha Hamel samen met Sander van Maas, Dirk van Weelden en Arlon Luijten een aantal essentiële aandachtspunten bespreekt voor een muziekpraktijk van de toekomst.

Hogeschool voor de Kunsten Codarts Rotterdam riep in 2010 een lectoraat in het leven dat nauwkeurig onderzoek moest doen naar nieuwe richtinggevende en noodzakelijke ontwikkelingen voor de hedendaagse klassieke muziekpraktijk. Componist en dichter Micha Hamel, lid van de Akademie van Kunsten, werd aangesteld als lector. Het doel van zijn onderzoek was het ontwerpen van een visie op de samenhang tussen het huidige tijdsgewricht en de klassieke muziekpraktijk. Als ondergrond van het onderzoek diende het idee van de overgang van een representatiecultuur naar een presentiecultuur.

Zijn boek is het verslag van alle onderzoeksprojecten die in het kader van het lectoraat zijn uitgevoerd, aangevuld met essays die ingaan op meer theoretische en filosofische kwesties. Het boek richt zich op eenieder die actief is in de klassieke muziekpraktijk: van opleider tot musicus en componist, van programmeur tot zaal- en orkestdirecteur.