NRC-artikel: ‘En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?’

NRC-artikel: ‘En weer is een muziekschool failliet gegaan. Wie kan er nog naar muziekles?’

De NRC besteedt aandacht aan de muziekcentra in Nederland waarvan er steeds meer verdwijnen. Componist des Vaderlands Martin Fondse vindt dat muziek voor iedereen toegankelijk moet zijn: ‘het kan en mag niet elitair zijn’.

Martin benoemd België, Noorwegen en Luxemburg als landen waaraan Nederland een voorbeeld kan nemen hoe muziekles te organiseren voor iedereen.In België is gesubsidieerde en dus betaalbare muziekles tijdens de naschoolse opvang normaal. In Noorwegen is de aanwezigheid van een kunsteducatiecentrum in elke gemeente wettelijk voorgeschreven. En Luxemburg stelde vorig jaar gratis toegang tot enkele jaren muziekles verplicht voor elke scholier, en reguleerde de kosten. Zo zou het ook in Nederland georganiseerd kunnen en naar mijn inziens moeten zijn’, aldus Martin. 

Het artikel van de NRC over het verdwijnen van muziekcentra en de gevolgen daarvan lees je via deze link.