Joep Christenhusz: Componisten Van Babel – Veelstemmigheid In De Gecomponeerde Muziek Van Nu In Nederland En Vlaanderen (Idea Books B.V., 2016)

Joep Christenhusz: Componisten Van Babel – Veelstemmigheid In De Gecomponeerde Muziek Van Nu In Nederland En Vlaanderen (Idea Books B.V., 2016)

TIEN ESSAYS OVER HET WERK VAN MICHEL VAN DER AA, JOACHIM BRACKX, WILBERT BULSINK, MICHA HAMEL, DAAN JANSSENS, MAYKE NAS, ANNELIES VAN PARYS, STEFAN PRINS, JOEY ROUKENS EN MERLIJN TWAALFHOVEN.

Onze huidige muziekcultuur is diverser dan ooit. Zij biedt de aanblik van een duizelingwekkend auditief panorama dat zich uitstrekt tot ver voorbij de individuele horizon. Stel: je zou dankzij de uitzoomfunctie van een Google Earth-achitge app dat onmetelijke klanklandschap in zijn geheel kunnen beluisteren – wat zou je horen? Dat moet een oorverdovende kakofonie zijn waarin alle denkbare muzikale talen, mengtalen, dialecten en subdialecten dwars door elkaar heen razen. In Componisten van Babel – Veelstemmigheid van de gecomponeerde muziek van nu in Nederland en Vlaanderen onderzoekt Joep Christenhusz hoe die Babylonische diversiteit doorwerkt in de manier waarop wij ons vandaag de dag tot muziek verhouden. Aan de hand van tien essays toont hij hoe de hybride 21e-eeuwse ervaringswijze een klinkend beslag krijgt in het werk van evenzoveel componerende generatiegenoten uit Nederland en Vlaanderen.

Meer info