za 28 oktober – Kasteel Loenersloot, Loenersloot: muziek voor tafelpiano van aspasia nasopoulou

In een programma met werken van Bach, Mozart en Chopin ook het stuk Utopia, Rubini, Ochto van Aspasia Nasopoulou.

De tafelpiano – in het Engels ‘square piano’ genoemd – is een tafelformaat pianoforte uit de periode van de late 18e en begin 19e eeuw. Dit instrument symboliseert bij uitstek de socialiserende rol van muziek in de huiskamer en de emancipatie van de burgerij.
In vele grachtenhuizen zal een tafelpiano een prominente plaats hebben gekregen. Het instrument vormde het muzikale middelpunt van de huiselijke gezelligheid.

Doordat tafelpiano’s een andere klankkleur hebben dan een moderne piano, zijn het eveneens aantrekkelijke instrumenten voor hedendaagse componisten. Daarmee is het historische instrument niet alleen van belang voor de interpretatie van het verleden, maar staat het tevens in de huidige tijd. (bron: Geelvinck Muziek Musea)

Wanneer: za 28 oktober, 20:00 uur
Waar: Kasteel Loenersloot in Loenersloot

Uitvoerenden:
Michael Tsalka (tafelpiano)

Meer info