Herdenkingsconcert bombardement Rotterdam

Precies vijfenzeventig jaar nadat het hart van Rotterdam werd weggebombardeerd, herdenkt het orkest met Mahlers Wederopstandingssymfonie hoe de stad weer uit haar as herrees.

Op een overdonderende manier schildert de symfonie een visioen van Apocalyps en wedergeboorte. Angst maakt plaats voor verrukking: ‘er is geen straf en geen beloning,’ schreef Mahler, ‘alleen maar een allesoverheersend gevoel van liefde.’ Speciaal voor de herdenking van het bombardement van Rotterdam schreef Componist des Vaderlands Willem Jeths Conductus: muziek tussen Perotinus en Ketelbinkie. (In nauwe samenwerking met Initatiefgroep 14 mei)

dirigent Manfred Honeck
koor Groot Omroepkoor
sopraan Christina Landshamer
mezzosopraan Christianne Stotijn

Jeths Conductus
Mahler Tweede symfonie “Auferstehung’

Lees het interview met Willem Jeths over Conductus op het weblog van Rotterdams Philharmonisch.